Tonom-bavaky ny miady mafy!

Jesoa Tompo ô, henoy
izao fivavako eto izao
Fa tena vonona aho hijoro
tsy hanano kolikoly
Tena resy lahatra aho;
saingy hitanao tokoa
fa ‘ndraindray aho manadino
dia tafalatsaka eny ihany!….
Ekeko, fahotako ireny!
Mamelà dia mamelà!

Ary ‘ndraindray koa
toa poritra fa tena misy
anton-java-mahamaika
dia “voatery” indray ny tena
mitady “marimaritra” eny!
Dia misento , nefa ho aiza?
Matahotra ny fatiantoka
bevava mety hanjo!!!…
Ekeko, fahotako ireny!
Mamelà dia mamelà!

Jesoa Tompo ô, henoy
izao fivavako eto izao
Te hijoro aho ka tohano
fa mahery ny tafiotra!
Ary soa fa EO IANAO !
Noho ny Anaranao, Jesoa!

Amen.

IRAKO AMMI