Mitady olona Andriamanitra …

Fantatra loatra ny fitiavan’Andriamanitra antsika. Nasehony izany tamin’ny namoronany ahy sy anao hitovy endrika Aminy, ary indrindra nanolorany ny Zanany hisolo voina antsika teo amin’ny hazo fijaliana. Tsy misy fitiavana lehibe noho izao: dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Nataony izany!

Fa nahoana Izy no tia e? Tsy noho ny fahatsarantsika akory, fa satria tiany isika hiaraka Aminy mandrakizay, tiany koa hiara-hiasa Aminy sady manana planina mahafinaritra ho antsika tsirairay Izy. Koa mitady Izy “Iza re no hanaiky?”

Lire la suite →

Une seule chose manque à ce pays… pour être parfait

Une seule chose manque à ce pays… pour être parfait

En 1386, dans un obscur petit village d’Italie, naît un garçon du nom de Donatello. A l’âge de 3 ans, jouant dans le jardin, il prenait du sable et de l’eau, et avec ses petites mains potelées, il faisait, non des châteaux de sable, mais des statues à l’effigie de son papa et de sa maman.

Ses voisins lui prédirent la célébrité et la gloire. Ils eurent raison. Donatello devint l’un des sculpteurs les plus fameux au monde.

Lire la suite →