Sahia miavaka

Sahia miavaka

“Midirà amin’ny vavahady èty ianareo” (Matio 7. 13 a)

Ambaran’i Jesoa mazava fa misy vavahady roa samy hafa mitondra amin’ny lalana roa mifanohitra eo amin’ny fiainantsika, ny iray mitondra amin’ny fahaverezana ary ny iray mankany amin’ny fiainana. (Matio 7: 13-14)

Satana fahavalontsika dia milofo fatratra hangalatra ny fiainana be dia be nahafatesan’i Jesoa ho antsika, mitady ny hamono  sy handringana antsika izy hiainantsika fiainana tsy misy fiainana (Jaona 10:10). Mampiasa ny nofontsika sy ny tontolo manodidina antsika izy hanosika antsika hihazakazaka hiditra ny vavahady malalaka mitondra any amin’ny lalan’ny fahaverezana.

Lire la suite →
Fahefana ampindramina

Fahefana ampindramina

Hatrany am-piandohana dia efa nisy ny olona niavaka teo amin’ny fiaraha-monina ary nanana fahefana tamin’ny mpiara-belona, neken-teny, natao ho lehibe, nandidy nanapaka ny teo amin’ny manodidina azy. Mety ho zavatra na sehon-javatra samihafa no nahatonga azy ho amin’izany « toeram-pahefana » izany : tanjaka, hery, fahaizana, fahendrena, harena, fahamatorana, nefa mety koa kolikoly miteraka hala-bato, vonoan’olona koa aza indrisy ny an’ny sasany. Izany hoe raha jerena amin’ny zava-misy iainana an-davan’andro dia toy avy amin’ilay manam-panhefana ihany no nahazoany ny fahefana sy nahatonga azy ho « manam-pahefana ».

Lire la suite →
Ampy ho anao ve ny volanao?

Ampy ho anao ve ny volanao?

Izay tia vola tsy hety ho voky vola, ary izay fatra-pitia harena be tsy hety ho vokin’ny fitomboan-karena; fa zava-poana koa izany. Mpitoriteny 5:9

Raha androany ianao mahazo vola, dia mbola te hanam-bola ve rahampitso ? Ny ankamaroan’ny olona dia te hahazo vola hatrany. Raha nanontaniana i John Rockefeller, izay anisan’ny olona nanan-karena indrindra maneran-tany hoe “Ampy anao ve ireo harena ireo ? Rahoviana no atao hoe ampy ny vola?” dia namaly am-panesoana kely izy hoe “mbola ampiana kely fotsiny”. Ka na ny olona manan-karena indrindra aza dia tsy mety afa-po amin’ny vola.

Lire la suite →